sahabat2 setia

Wednesday, May 4, 2011

ILMU FIQH DAN GERAKAN ISLAM


( TOKOH-TOKOH BESAR GERAKAN ISLAM DALAM SEJARAH- SAARI SUNGIB )

Gerakan islam seperti mana-mana organisasi lain, wujud dalam satu realiti dan persekitaranyang dinamik.Sesebuah organisasi berfungsi dan berinteraksi dengan persekitarannya. Dengan itu, bagi mencapai visi dan misinya, sesebuah organisasi mencari kaedah dan cara-cara untuk mengukuh dan mementapkan kelangsungannya.

Organisasi yang pintar adalah organisasi yang sentiasa mencari, mewujud dan mencipta kesepadanan antara persekitaran dalamannya dengan persekitaran luar di mana ia berfungsi dan beroperasi.Organisasi yang berjaya ialah organisasi yang prihatin dan sensitif terhadap realiti di sekitarnya.Dalam bahasa gerakan islam realiti disebut sebagai Al-Waqi’.

Pemikir gerakan islam masa kini, Dr Yusof Al-Qardawi menegaskan bahawa dewasa ini perlu wujud dua peringkat ilmu fiqh.Peringkat pertama ialah Fiqh Asy-syariah dan peringkat kedua adalah Fiqh Al-waqi’.

Fiqh Asy-syariah merupakan ilmu ynag didasarkan kepada tuntutan nas dan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serat segala roh yang berkaitan dengan tuntutan syariat.Ilmu fiqh di peringkat ini memberi tumpuan dalam menepati maqasid syariahatau maksud syariat islam itu diturunkan oleh Allah.

Fiqh Al-Waqi’ adalah ilmu yang berteraskan kepada pemahaman tentang apa yang benar-benar berlaku.Ia juga adalah ilmu yang membincangkan bagaimana gerakan islam dapat memehami keadaan semasa, faktor-faktor yang mengesani serta kuasa-kuasa yang sedang mendominasi perjalanan masyarakat.Ia juga menuntutb aktivis dakwah untuk turun ke medan, melihat realiti, bergelumang sendiri dengan kemelut masalah dan menyelami rintihan hati rakyat.

LIMA ILMU FIQH

Ulama terkemuka, Syeikh Nasiruddin al-Albani menegaskan bahawa gerakan islam perlu kepada ilmu fiqh al-waqi’ bagi tujuan berwaspada daripada tipu helah musuh.

Dalam konteks kekusutan ( kompleksiti ) masyarakat kini, Dr Yusof Al-Qardawi menyatakan bahawa tuntutan kontemporari fiqh asy-syariah hanya dapat dipenuhi dengan kefahaman yang baik terhadap fiqh al-waqi’.

Menurut Al-Qardawi, bagi membolehkan gerakan islam memenuhi tuntutan syariah dalam waqi’ semasa, lima lagi ilmu fiqh diperlukan.Ilmu-ilmu ini adalah fiqh al-maqasid, fiqh al-aulawiyyat, fiqh as-sunan, fiqh al- muwazanah dan fiqh al-ikhtilaf.

Fiqh al-maqasid adalah ilmu bagi mengenali tujuan-tujuan yang digariskan oeh syariat Islam.Ilmu ini berteraskan kepada prinsip untuk melindungi, mempertahan serta mengukuhkan kemaslahatan sosioekonomi dan politik dalam aktivisme serta dinamisme kehidupan manusia.Mempertahan karamah al-insan atau hak asasi manusia, antara lain adalah tunjang kepada fiqh al-maqasid.

Fiqh al-aulawiyyat adalah imu untuk membolehkan gerakan islam memahami keutamaan terhadap tindakan yang akan diambil dalam konteks memenuhi tuntutan perjuangannya.Ilmu ini juga secara objektif menggariskan tingkatan mal samada berupa strategik, taktikal ataupun operasional.Pengenalan terhadap aulawiyyat yang tepat juga dapat mengelakkan gerakan islam daripada bertindak secara subjektif dan sewenang-wenang ( arbitrary ).

Fiqh as-Sunan adalah ilmu dalam memahami peraturan Allah dalam kejadianNya khususnya dalam peraturan politik dan kemasyarakatan.Peraturan ini merupakan hukum alam atau sunnatullah.Terhadap prinsip mendasari ( underlying principles ) dalam hukum-hukum alam.Oleh itu, ia wajib dikaji dan difahami serta sunnah perubahan, sunnah kemenangan, sunnah kegagalan, sunnah kekalahan dan seumpamanya.

Fiqh al-muwazanah adalah ilmu bagi membolehkan gerakan islam menimbangkan antara maslahah dan mafsadah atau antara manfaat dan mudarat.Sesuatu itu dikira maslahah atau mafsadah biasanya berpandukan kepada ketetapan syarak yang qat’ie, namun adakalanya ketetapan itu pula bersandarkan kepada suatu konteks tertentu.

Fiqh al-Ikhtilaf adalah ilmu yang berkaitan dengan kaedah-kaedah dan adab-adab perselisihan pandangan.Dalam konteks tradisional, ia melibatkan aspek-aspek furu’ fiqhiyyah.Dalam konteks gerakan Islam, ia melibatkan perbezaan pandangan dari segi strategi, taktik metodologi, pendekatan, uslub, polisi dan seumpamanya.

No comments:

Post a Comment